Cải cách hành chính trong xin cấp phép xây dựng

Xin cap phep xay dung

Như chúng ta đã biết, sinh mạng con người  là rất quan trọng. Một bác sĩ có giấy phép hành nghề, được quyền khám chữa bệnh và quan trọng hơn nữa là được quyền ra toa thuốc và chịu trách nhiệm về các loại thuốc ra toa này trước pháp luật nếu có xảy ra việc gì đối với người bệnh.

Tương tự như vậy, kiến trúc sư tốt nghiệp 5 năm trên trường đại học lại phải làm việc thêm 5 năm và khi đó người kiến trúc sư mới xin được giấy phép hành nghề kiến trúc sư.

Tại sao chúng ta không giao việc cấp giấy phép xây dựng cho kiến trúc sư (người đã có giấy phép hành nghề) được quyền ký giấy phép cho xây nhà công trình nhỏ (các công trình này chiếm hơn 50% việc sửa chữa và xây mới trong cả nước), từ tầng 5 trở xuống trong trường hợp nó phù thuộc quy hoạch, phù hợp các quy định của luật pháp và các quy định của ngành.

Toàn bộ sự cố xảy ra trong thực tế do việc cấp giấy phép xây dựng nếu không đúng các quy định hiện hành của ngành và pháp luật Nhà nước thì kiến trúc sư (người được quyền cấp phép) phải là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Với việc cải cách này, sẽ giảm đi rất nhiều công việc hành chính của ngành xây dựng và một số ngành có liên quan.

Rate this post